Cloetesville.jpg

Cloetesville Primary

General Information

Address:

Curry Street - Cloetesville - Stellenbosch - 7600 

Tellephone:

021 889 5329

Email:

admin@cloetesvilleps.wcape.school.za

 

History/Overview

As gevolg van die groepsgebiede afbakening en die daaropvolgende herorganisasie van skole op die dorp, het die noodsaaklikheid ontstaan om skolastiese voorsiening vir die gebied Cloetesville te voorsien. Vir die doel is die Laerskool Cloetesville, vernoem na die nuwe dorpsontwikkeling, opgerig en op 16 Julie 1969 in gebruik geneem. Die skool begin toendertyd met 630 leerders. As personeel was die opvoeders van die N.G.K. Laerskool te Merrimanlaan, Stellenbosch wat gepaartgaande met die opening van Cloetesville gesluit was, sowel as opvoeders van ander skole af, oorgeplaas. Mnr. J.N. Cornelissen, die destydse hoof van die Laerskool James Hugo Gedenk, was terselfde tyd oorgeplaas om die hoofskap van Laerskool Cloetesville waar te neem. Die skool het begin met 17 opvoeders.

Die skool het met rasse skrede uitgebrei en in 1970 oorskrei die getalle reeds die 900 merk en staan die opvoeders toe op 27. Aan die begin van 1971 oorvloei die getalle heeltemal die akkomodasie-ruimte. Die leedertal was 1200, terwyl die personeel uitgebrei was na 39. Middagskofklasse moes ingestel word.

Weens diverse omstandighede kon die amptelike opening van die skool nie onmiddellik plaasvind nie. Hierdie belangrike funksie is eers afgehandel op 24 September 1971. Die openingsrede was gelei deur mnr. W.J. Bergins, L.U.B. belas met onderwys. Mnr. W.J. Jordaan, Inspekteur van Onderwys, het ‘n lewendige aandeel in die verrigtinge gehad. In 1976 staan die leerdertal op 1600 en die onderwyspersoneel op 51.

‘n Nuwe skool, die huidige Pieter Langeveldt Primer, het in Oktober 1977 begin. 15 opvoeders en 554 leerders was na die nuwe skool oorgeplaas. Daar het 1074 leerders en 36 opvoeders oorgebly. Met die opening van die nuwe hoerskool in 1979, was die drie st.6 opvoeders met leerders en al oorgeplaas en heelwat veranderinge was noodgedwonge aan die personeel aangebring. Nog n nuwe skool, Cloetesville No.3, later Rietenbosch Primer genome, het op Maandag 11 Februarie 1991 ge-open en leerders en opvoeders was vanaf ons skool na daardie skool oorgeplaas.

Gedurende 1997 word ons skool deur die WKOD goedgekeur as een van die skole wat deelneem aan die loodsprojek vir voorskoolse klasse. Hierdie twee klasse open sy deure vir 58 leerders en twee opvoeders op 1 September 1997. Hierdie kinders word vir ‘n volle jaar gereed gemaak om in te pas by die skool se graad 1 klasse.

In die jaar 2009 het die skool sy 40ste bestaansjaar gevier met allerlei feesvieringe en was afgesluit deur n suksevolle karnaval. In hierdie jaar het die skool ook die uiters goeie nuus ontvang dat die skool herbou gaan word op die huidige perseel. Hierdie skool sou aanvanklik net vir tien jaar die leerders huisves aangesien dit nie ‘n baksteen gebou was nie. Na vele onderhandelings, trane, stres en deursettingsvermoe het die WKOD besluit om n nuwe skoolgebou op te rig. Die nuwe skool sal amptelik laat in 2013 ingewy word.

Die huidige personeel van 2013 lees as volg: 22 opvoeders, 3 voorskoolse opvoeders, 1 sekretaresse, 1 administratiewe klerk en 3 nie-doserende personeellede en die leerdertotaal is 349 (319 seuns en 330 dogters)

 

Stellenbosch Primary Schools Cup

Teams entered in 2013:

Boys u/10

Boys u/12

Girls u/13

Boys u/14

Final Position:

Quarter Final  Quarter Final  First Round  First Round 

Experience:

"Well organised. Great competition!!!!"

(Roger Cupido, Sports Co-Ordinator)    

 

Cloetesville_2.jpg